Céginformáció Termékek Szolgáltatások Ablak ABC Referenciák Ajánlatkérés Törzsvásárlói lehetőség Elérhetőség

ABLAK ABC

 

Válasszon termék kategóriát!


  Légbevezet?k Árlista

A bels? légszennyezés több forrásból származhat, például függ az életvitelt?l, az emberi szervezet m?ködését?l, vagy pára szabadulhat fel az alkalmazott építési anyagokból is.
Akár folyékony, akár vízg?z formájában, a víz az els?dleges problémaforrás az épít?iparban.
Már kis mennyiség? vízg?z is elegend? ahhoz, hogy közvetlenül, vagy közvetve hatással legyen a használók egészségére és az épület szerkezeti elemeire.
A jó h?szigetelés? új, vagy utólag szigetelt régi épületekben a szigetelés és a nyílászárók fokozott légzárása együttesen okozhatnak komoly pára gondokat: a leghidegebb felületeken víz kondenzációját, a párazáró rétegnél nedvesedést, a fal h?szigetel? képességének leépülését.
Fentiekb?l adódik, hogy hatékony szell?zéssel szükséges a páratartalom szabályozása az otthonokban, amely optimális szinten beállítja és stabilizálja a bels? relatív páratartalmat, így biztosítva a megfelel? komfortot és az egészséges lakó környezetet.

Azáltal, hogy az Aereco szabályozott szell?ztetési rendszer a mindenkori szükségletek szerint szell?ztet, nagyban hozzájárul a bels? leveg?min?ség javításához.

Szell?zés, szell?ztetés a penészesedés kialakulása ellen

Az Aereco szabályozott szell?zési rendszer azzal, hogy a bent lév?k szükségleteihez igazítja a szell?z?leveg? mennyiségét, minimalizálja a szell?zési h?veszteséget, optimálissá teszi a légcserét és megel?zi a
páralecsapódásokat és azok káros következményeit.
Fontos, hogy a légbevezetés megoldásával, a fokozott légzárású mai nyílászárók okozta szell?zetlenség kiküszöbölhet?, valamint a gázkészülékek légellátása is biztosítható.

1. higroszabályozású gépi légelvezet?
2. fali higroszabályozású légbevezet?
3. higroszabályozású nyílászáróba
    építhet? légbevezet?
4. akusztikus ventilátor

Az Aereco szell?zési rendszer kialakítása esetén légbevezet?ket kell elhelyeznünk a lakószobákba, így a lakásba frissleveg?t juttatunk.
Biztosítanunk kell a leveg? szabad áramlását a lakásban bezárt bels? ajtók esetén is, megfelel? ajtó alatti résekkel, átszell?z? rácsokkal.
Légelvezet?ket, elszívó rácsokat kell elhelyeznünk a vizes helyiségekben (fürd?, WC, konyha), amelyek légcsatornán keresztül elszívó ventilátorhoz, vagy gravitációs szell?z?kürt?höz csatlakoznak.
Ezek biztosítják a szennyezett leveg? eltávolítását, de frissleveg? is csak akkor tud beáramlani a lakószobákba, ha leveg?t szívunk el a kiszolgáló helyiségekb?l.

Néhány közvetlen el?ny

- Jobb légcsere, nagyobb komfort
Amint egy helyiségben személyek tartózkodnak, n? a relatív páratartalom, ekkor a páraérzékel?s szell?z?elemek zsalui nyílnak, megn? a légforgalom. A kiszolgáló helyiségekben (konyha, fürd?, WC) folytatott
tevékenységek fokozott szag, illetve párakibocsátással járnak. Ezek következtében
az itt elhelyezett légelvezet?k a páraérzékel?
vagy mozgásérzékel?, esetleg kézikapcsoló hatására nyitnak, ezáltal fokozva az elszívott leveg? mennyiségét és felgyorsítva a szennyezett leveg? eltávolítását, így a légcserét.

- A páralecsapódások elkerülése
Az emberi kipárologtatás és a szokásos tevékenységeink (f?zés, zuhanyozás, mosás) következtében felszabaduló nedvesség páralecsapódásokat okozhat, melyek gombásodást, penészesedési folyamatokat indíthatnak el.
Ahogy növekszik a páratartalom, és ezzel a kondenzáció veszélye, a higroszabályozású
szell?z?elemek nyitnak, a fokozódó szell?zés csökkenti a páratartalmat, így megsz?nik a kondenzáció veszélye.

- A f?tési költségek kézben tartása
A lakásokban gyakran a szell?ztetésnek tulajdonítják a h?veszteség egy jelent?s részét (akár 50%-ot is).
Ez igaz is a hagyományos szell?zési eljárások többségére nézve (állandó leveg?s szell?zés, ablaknyitás), viszont az Aereco higroszabályozású rendszerrel jelent?s energia megtakarítás érhet? el. A légcsere
a szükségletek szerint optimális lesz, így a szell?zési h?veszteség minimálisra redukálható.

- Gázkészülékek légellátása
A nem zárható és növelt minimum hozamú légbevezet?k szakszer? kiválasztásával és
elhelyezésével a nyílt égéster? gázkészülékek égési és szell?z? leveg?jének utánpótlása
biztosítható. Ezáltal ezek a berendezések biztonságosan üzemeltethet?ek.

Fõoldalra, E-mail